Jonas Malmgren

Verksamheten åter igång

Efter ett års nedsläckning har verksamheten åter kommit igång. Under hösten 2021 kommer kören att framträda på Saluhallen i Lund den 27 november samt delta i adventsgudstjänsten på Helgeandskyrkan i Lund den 28 november.

Sångboken klar

LAS sångbok är nu klar. Den invigdes den 4 augusti och finns tillgänglig för körens medlemmar.

Nationaldagsfirande på Thulehem

Lunds Allmänna Sångförening har haft sitt första framträdande på mer än ett år. På nationaldagen, den 6 juni, träffades vi utanför Thulehem i Lund och sjöng ett par sånger ur vår repertoar. Vi hoppas nu att verksamheten kan återupptas på allvar efter sommaruppehållet.

Nyval till styrelse och funktionärer

Endast ett par förändringar i listan över styrelse och funktionärer blev beslutat på årsstämman: Som kassör ersätts Lars av Ingvar och i festkommittén hoppar Kaj in i stället för Tomas. Vi tackar de avgående för förtjänstfull insats och hälsar de nytillträdda välkomna. Hela den nya listan över funktionärer finns inlagd på hemsidan.

Sångbok

Kören arbetar under 2021 med att färdigställa en sångbok som ska innefatta vår stamrepertoar. Boken kommer efter färdigställandet att invigas högtidligt och kunna användas bland annat då kören firar 100-årsjubileum 2024.

Årsmötet 2021

Årsmötet 2021 kommer att ske “per capsulam” vilket innebär att vi inte träffas som vanligt rent fysiskt. I stället har en mötesinbjudan skickats ut på e-mejl. I agendan finns förslag till stämmobeslut, och instämmer ni med samtliga dessa förslag så meddela Willy detta. Har ni någon synpunkt på någon av punkterna så meddela också detta. …

Årsmötet 2021 Läs mer »

Restriktioner med anledning av Corona

All vår verksamhet ligger tills vidare nere på grund av coronapandemin. Till hösten hoppas vi kunna återuppta verksamheten. Så håll ut så länge!