Nyval till styrelse och funktionärer

Endast ett par förändringar i listan över styrelse och funktionärer blev beslutat på årsstämman:

Som kassör ersätts Lars av Ingvar och i festkommittén hoppar Kaj in i stället för Tomas.

Vi tackar de avgående för förtjänstfull insats och hälsar de nytillträdda välkomna.

Hela den nya listan över funktionärer finns inlagd på hemsidan.