Årsmötet 2021

Årsmötet 2021 kommer att ske “per capsulam” vilket innebär att vi inte träffas som vanligt rent fysiskt. I stället har en mötesinbjudan skickats ut på e-mejl. I agendan finns förslag till stämmobeslut, och instämmer ni med samtliga dessa förslag så meddela Willy detta. Har ni någon synpunkt på någon av punkterna så meddela också detta.

Besluten kommer sedan att gälla från 31 mars och styrelsen i dess nya sammansättning kan därefter jobba vidare.