Restriktioner med anledning av Corona

All vår verksamhet ligger tills vidare nere på grund av coronapandemin. Till hösten hoppas vi kunna återuppta verksamheten. Så håll ut så länge!