Musiken

Lunds Allmänna Sångförening är en manskör och här presenterar vi några exempel ur vår repertoar. Som du ser sjunger vi både sakrala och profana verk. Vi samarbetar gärna med andra körer – både manliga och kvinnliga.

Lunds Allmänna sångförening
sjunger “Längtan till landet” av
Otto Lindblad tillsammans med
Runebergskören från Borgå i Finland under ledning av Kerstin Hugosson

Foto: Ulla Nilsson

Traditionell manskör

C. M. Bellman

Evert Taube

Skoj

Allvar

Till våren

Vinter och jul

Bordsvisor

Sakralt till advent och jul

Andliga sånger