Sångbok

Kören arbetar under 2021 med att färdigställa en sångbok som ska innefatta vår stamrepertoar.

Boken kommer efter färdigställandet att invigas högtidligt och kunna användas bland annat då kören firar 100-årsjubileum 2024.