Historik

Lunds Allmänna Sångförening har sina rötter i lundensiskt 1880-tal och Lunds Arbetarsångförening som bildades 1896 på initiativ av byggmästare Eek. Efter några år splittrades dock kören i ett antal kvartetter varav två Eol och Lundensia måndagen den 1 september 1924 gick samman och bildade Lunds Allmänna Sångförening. Körens förste dirigent var Tryggve Wåhlin.

Manskören Lunds Allmänna Sångförening LAS leds sedan 2001 av Kerstin Hugosson. LAS har i dagsläget ca 35 medlemmar. Kören repeterar varje torsdag kl. 18.45.

Läs gärna mer om körens historia i Gamla Lund-nytt nr 6 2014.