Verksamheten åter igång

Efter ett års nedsläckning har verksamheten åter kommit igång. Under hösten 2021 kommer kören att framträda på Saluhallen i Lund den 27 november samt delta i adventsgudstjänsten på Helgeandskyrkan i Lund den 28 november.