Lunds Allmänna Sångförening

Under 2024 fyller kören 100 år. Flera konserter kommer att genomföras under året med anledning av 100-årsjubileet.

Läs Sydsvenskans artikel om kören

Läs mer om konserterna

Lunds Allmänna Sångförening är en väletablerad manskör med ca 35 medlemmar. Den typiska manskörsrepertoaren med både sakrala och profana inslag framförs vid konserter utom och inom Lund. Den sociala samvaron betyder mycket för kören och manifesteras i samarbete med andra körer, konsertresor och glada fester.